ข่าวสาร Adobe Creative Cloud

ข่าวสาร Adobe Creative Cloud
image_big
Microsoft เพิ่มอัปเดต Windows 10 ถอนการติดตั้ง Flash Player ออกจากเครื่องแบบถาวร
การอัปเดต Windows นี้เป็นเพียงตัวเลือกใน Microsoft Catalog ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอัปเดตได้ตามความต้องการ