สินค้าไอทีราคาถูก โดย Thaiware Shop
ทำงานร่วมกับนักเขียนและบรรณาธิการ  Incopy CC จะช่วยให้นักเขียนกับบรรณาธิการพิสูจน์ ตรวจสอบงานพิมพ์อย่างละเอียด และทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันด้วยได้ถูกต้องและรวดเร็ว
logo-คุณใช้ InCopy ทำอะไรได้บ้าง
คุณใช้ InCopy ทำอะไรได้บ้าง
InCopy ทำให้นักเขียนและบรรณาธิการออกแบบตัวอักษร รูปแบบของเล่ม และติดตามการเปลี่ยนแปลงของงานพิมพ์ในขณะที่นักออกแบบทำงานแบบพิมพ์บนเอกสารเดียวกันไปพร้อมๆกัน บน Adobe InDesign CC โดยที่ไม่กระทบการทำงานของกันและกัน
logo-in-copy
Adobe InCopy CC
ทำงานในเอกสารเดียวกันร่วมกัน
logo-cart