บทความโปรแกรม Adobe Illustrator CC

บทความโปรแกรม Adobe Illustrator CC
image_big
Illustrator คืออะไร ? Photoshop คืออะไร ? และแตกต่างกันอย่างไร ?
Adobe Illustrator คืออะไร ? Adobe Photoshop คืออะไร ? ทั้งสองคือโปรแกรมสำหรับงานด้านกราฟิกเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน ส่วนต่างกันตรงไหน อย่างไร หาคำตอบที่นี่